RADA BIBLIOTECZNA
DYREKTOR
Z-CA DYREKTORA
Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Oddział Udostępniania i Informacji Naukowej
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Punkt Zapisu
Oddział Wydawnictw