Dzisiaj jest:
czwartek, 16 września 2021 r.
Imieniny obchodzą: Edyta, Kamil, Korneliusz .

Zasady wypożyczeń

Czytelnicy

Do korzystania z wypożyczeń uprawnieni są:
  • pracownicy Politechniki Świętokrzyskiej
  • doktoranci Politechniki Świętokrzyskiej
  • studenci Politechniki Świętokrzyskiej
  • inni użytkownicy

posiadający ważne konto w wypożyczalni.

Liczba książek i okresy wypożyczeń są uzależnione od kategorii czytelnika.
Kategoria czytelnikówLimity wypożyczeń książekOkres wypożyczeń
Studenci PŚk 5 3 miesiące
Doktoranci PŚk
10 3 miesiące
Pracownicy PŚk 15 12 miesięcy
Inni czytelnicy
1 1 miesiąc

Każdy czytelnik uprawniony do korzystania z wypożyczalni jest zobowiązany do wyrobienia karty bibliotecznej w PUNKCIE ZAPISU po opłaceniu kosztów manipulacyjnych.

Korzystanie ze zbiorów

Biblioteka Główna zapewnia użytkownikom wolny dostęp do większości zbiorów bibliotecznych, a źródłem informacji o zasobach Biblioteki jest katalog komputerowy, wskazujący położenie i status książki.
Książka może należeć do jednego z trzech typów kolekcji:
  • „udostępniana na miejscu”
  • „udostępniana na zewnątrz”
  • „do użytku wewnętrznego”

Lokalizacja egzemplarza wskazuje na umiejscowienie pozycji w wolnym dostępie lub w magazynie w przypadku książek, bądź w jednym z Oddziałów Biblioteki w przypadku innych materiałów.

Aby prawidłowo wyszukać książkę do wypożyczenia z wolnego dostępu należy odnaleźć zapis „udostępniana na zewnątrz” a następnie :

Lokalizacja: BG – wolny dostęp
Znak miejsca: 658.1/.2
Autor: Prymon Marek
Tytuł: Marketing w kierowaniu firmą

Książki z lokalizacją „magazyn” wydaje się po 1 godz. oczekiwaniu, a pozostałe pozycje wypożyczane są przez bibliotekarza lub w systemie samoobsługowym.

Status książki wskazuje, czy jest ona "dostępna" czy "wypożyczona".

Dyskietki i CD-ROM dołączane do książek wypożyczane są na zewnątrz wraz z egzemplarzem książki.

W chwili wypożyczenia pozycje rejestrowane są jako wypożyczone i przypisane do elektronicznego konta czytelnika.

Użytkownicy mający dostęp do sieci komputerowej mają wgląd we własne konto (tu znajdziesz informacje o wypożyczonych przez siebie książkach, terminach ich zwrotu i prolongaty).

Za przetrzymane książki pobierane są opłaty w wysokości 20 gr dziennie za każdy vol.

Pilnuj terminu zwrotu książek - unikniesz obciążeń finansowych.

Jeśli masz pytanie – zadzwoń (41) 34-24-493 do dyżurującego bibliotekarza.