Dzisiaj jest:
poniedziałek, 2 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Karina, Gustaw, Stefan .

Indeksy cytowań

 

Indeks Hirscha

Indeksy cytowań, w tym indeks h (Hirscha) (pokaż definicję) możemy sprawdzić przez platformę Web of Science, dostępną z sieci Uczelni. Indeks Hirscha jest niezbędny w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu profesorskim.

Krótka instrukcja wyszukiwania Indeksu Hirscha (PDF)

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora

 

Inne narzędzia pomocne w wyszukiwaniu cytowań

  • Scopus - interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych firmy Elsevier obejmująca ok. 23 000 czasopism, 145 000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów.
  • Google Scholar - specjalistyczna wyszukiwarka internetowa, służąca do przeszukiwania bazy danych zawierającej materiały z wielu dziedzin i źródeł: artykuły recenzowane, prace naukowe, książki, streszczenia i artykuły pochodzące z wydawnictw naukowych, towarzystw naukowych, repozytoriów materiałów zgłoszonych do publikacji, uniwersytetów i innych organizacji akademickich.
  • Publish or Perish - projekt stwo­rzony w 2006 r. przez Anne-​Wil Harzing, w ramach któ­rego powstał pro­gram słu­żący do zli­cza­nia cyto­wań oraz ana­lizy wpływu publi­ka­cji aka­de­mic­kich w opar­ciu o bazę Google Scho­lar. W korzystaniu z programu może pomóc poradnik w języku polskim.
  • SCImago Journal & Country Rank - serwis zawierający informacje o czasopismach indeksowanych w bazie SCOPUS. Przeznaczony jest do porównywania czasopism pod kątem cytowań, ilości publikowanych artykułów, itd.
  • Eigenfactor™ - indeks cytowań opracowany przez University of Washington w oparciu o dane z bazy Science Citation Index.
  • CiteSeerX - wyszukiwarka i repozytorium cyfrowe prac naukowych. Posiada szereg przydatnych funkcji, m. in. indeksy i statystyki cytowań, wyszukiwanie zaawansowane, wyszukiwanie dokumentów związanych.

Zobacz także: