Dzisiaj jest:
poniedziałek, 2 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Karina, Gustaw, Stefan .

Powrót do listy

Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Seria Budownictwo

Seria Budownictwo ukazywała się w latach 1971-2005 - najpierw jako Zeszyty Naukowe Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Budownictwo (1971-1974), a następnie jako Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo (1975-2005).

Linki do zeskanowanych spisów treści poszczególnych zeszytów znajdują się pod kolejnymi numerami.

Numer Rok Tytuł
1 1971
2 1974 Uprzemysłowienie modularnych konstrukcji przestrzennych / Stephane du Chateau
3 1975
4 1977
5 1978 Konwersatorium KON-KOR-4, Kielce, 17 lutego 1978 r.
6 1979
7 1980 Praca statyczna budynków wielkopłytowych w warunkach nierównomiernie osiadającego podłoża / Zbigniew Ciałowicz
8 1980 Zachowanie się kruszyw węglanowych w betonach z cementami o różnej zawartości alkaliów / Jerzy Piasta
9 1980 Materiały sesji naukowej zorganizowanej z okazji 15 lecia Politechniki Świętokrzyskiej
10 1981
11 1981
12 1982 Analiza efektów rzeczowych i jakościowych budownictwa mieszkaniowego w aspekcie aktualnej roli projektanta i użytkownika (na przykładzie regionu kielecko-radomskiego) / Czesław Linczowski
13 1983
14 1983 Postęp techniczny w rozwoju gospodarki regionu. Konferencja Naukowa Politechniki Świętokrzyskiej Kielce 30 wrzesień - 1 październik 1983
15 1983 Metoda elementów skończonych w analizie drgań konstrukcji poddanych działaniu obciążeń ruchomych / Tadeusz Borowicz
16 1983 Reologia świeżych zaczynów cementowych / Lech Rudziński
17 1984
18 1984 Materiały konferencji Obciążenia ruchome w dynamice konstrukcji
19 1984 Geotechnika w ośrodku kieleckim Konferencja Środowiskowa Sekcji Mechaniki Gruntów i Skał oraz Fundamentowania PAN, 6-7 IX 1984 r.
20 1985
21 1985 Problemy współczesnego budownictwa
22 1986 Trwałość budowli i ochrona przed korozją KONTRA 86 : VII Konferencja naukowo-techniczna, Szklarska Poręba, 20-22 października 1986
23 1986 Teoria kontynualnych zmian sztywności w ujęciu stochastycznego modelu żelbetu / Stefan Goszczyński
24 1987 Konferencja naukowa : Problemy badawcze w inżynierii miejskiej
25 1988 Wybrane zagadnienia dynamiki konstrukcji poddanych działaniu obciążeń ruchomych / Tadeusz Borowicz
26 1988 Advances in cement research
27 1988 Trwałość eksploatacyjna wyrobów ceramiki budowlanej w warunkach działania mrozu / Maria Żygadło
28 1989
29 1989 Zjawiska fizyczne w zamrażanym kruszywie i ich związek z mrozoodpornością betonu / Zbigniew Rusin
30 1991 Zagęszczenie kruszywa łamanego udarami o dużej energii dla stabilizacji warstw nośnych i podbudów podatnych nawierzchni drogowych / Barbara Nowak
31 1994 Rola inżyniera budownictwa lądowego w dziedzinie ochrony budowli zabytkowych : Seminarium, Kielce, grudzień 1994 r.
32 1995 I Konferencja Naukowo-Techniczna : Rzeczoznawstwo Budowlane, Kielce-Cedzyna 27-28 kwietnia 1995 r.
33 1995 Konferencja Naukowa : Współpraca badawcza Politechniki Świętokrzyskiej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi, 1-3 czerwca 1995
34 1996 Seminarium Naukowe z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej doc. dr inż. Marcelego Dziurli, Kielce, marzec 1996
35 1997
36 1998 IV Konferencja Naukowo-Techniczna : Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, Kielce, 27-29 kwietnia 1998
37 1998 Conservatio aeterna creatio est : Seminarium z okazji 50-lecia pracy w ochronie i konserwacji zabytków Profesora Tadeusza Polaka Kierownika Katedry Architektury i Ochrony Budowli Zabytkowych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce, 20 maja 1998
38 2000
39 2001 Konferencja naukowo-techniczna : Konserwacja, wzmacnianie i modernizacja obiektów historycznych i współczesnych, Kielce, 22-23 lutego 2001 r.
40 2001 II Konferencja Naukowo-Techniczna : Nowe materiały i urządzenia w wodociągach i kanalizacji
41 2001 Konferencja naukowo-techniczna : Konserwacja, wzmacnianie i modernizacja obiektów historycznych i współczesnych, Kielce, 22-23 lutego 2001 r. Materiały pokonferencyjne
42 2003 III Konferencja Naukowo-Techniczna : Nowe materiały i urządzenia w wodociągach i kanalizacji
43 2003 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna : Kształcenie na kierunku Budownictwo, Kielce - Cedzyna, 22-24 października 2003 r.
44 2005 IV Ogólnopolska, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa : Nowe materiały, urządzenia oraz technologie bezwykopowe w wodociągach i kanalizacji, Kielce - Cedzyna, 6-8 kwietnia 2005
45 2005 II Krajowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna : Kształcenie na kierunku Budownictwo. Problemy studiów wielostopniowych, Kielce - Cedzyna, 19-21 października 2005 r.