Dzisiaj jest:
poniedziałek, 2 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Karina, Gustaw, Stefan .

Powrót do listy

Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Seria Elektryka

Seria Elektryka ukazywała się w latach 1974-2005.

Linki do zeskanowanych spisów treści poszczególnych zeszytów znajdują się pod kolejnymi numerami.

Numer Rok Tytuł
1 1974
2 1976
3 1977 Kodowanie wtórno-rozdzielne w systemach przesyłania informacji cyfrowych / Andrzej Dziech
4 1978
5 1979 Analiza wpływu parametrów stali litego wirnika turbogeneratora dużej mocy na proces kołysań własnych / Roman Nadolski
6 1980
7 1980
Materiały sesji naukowej "Wkład Politechniki Świętokrzyskiej w rozwój przemysłu regionu kieleckiego" zorganizowanej z okazji 15 lecia Politechniki Świętokrzyskiej
8 1981
9 1982
10 1982
11 1983 Zastosowanie równań źle uwarunkowanych do rozwiązywania zagadnień analizy i syntezy pola elektromagnetycznego / Kazimierz Adamiak
12 1983
13 1983 Postęp techniczny w rozwoju gospodarki regionu. Konferencja Naukowa Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 30 wrzesień-1 październik 1983
14 1984 Silniki indukcyjne o dwóch stopniach swobody mechanicznej. Analiza zjawisk elektromagnetycznych i własności elektromechaniczne w stanach pracy ustalonych / Ernest Mendrela
15 1986
16 1985 Materiały konferencyjne : Krajowe Sympozjum Pomiarów Magnetycznych
17 1986 IV Krajowe Seminarium : Rozwój teoretycznych podstaw optymalizacji zautomatyzowanych układów napędu elektrycznego, Sulejów, 27-30 listopada 1986
18 1987 Problemy budowy i eksploatacji urządzeń tyrystorowych, Kielce, 20-21 maj 1987
19 1988 Materiały konferencyjne II Krajowego Sympozjum Pomiarów Magnetycznych
20 1988
21 1989 Pomiar sił impulsowych / Zdzisław Kaczmarek
22 1990
23 1990 Rozwiązywanie równań iteracyjnych algorytmem DQ - nowe podejście / Edward Dziopa
24 1990 XXV lat Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Prace naukowe Instytutu Elektrotechniki i Automatyki
25 1990 Synteza i analiza m-krokowych adaptacyjnych algorytmów identyfikacji parametrycznej obiektów statycznych i dynamicznych na podstawie dyskretnych pomiarów / Aleksander I. Jastriebow
26 1991 Materiały konferencyjne III Krajowego Sympozjum Pomiarów Magnetycznych
27 1992 Bezstykowe metody pomiarów konduktywności roztworów przewodzących / Jacek R. Przygodzki
28 1992 Metoda estymacji parametrów toru elektrycznego urządzenia łukowego dla potrzeb sterowania procesem elektrostalowniczym / Mirosław Wciślik
29 1993 Rozmyte sieci neuronowe w systemach eksperckich oraz w modelowaniu procesów / Marian B. Gorzałczany
30 1994 Analiza niezawodności elementów systemu energetycznego na przykładzie systemu ciepłowniczego / Jan C. Stępień
31 1994 IV Krajowe Sympozjum Pomiarów Magnetycznych, Kielce-Borków, 12-14 października 1994 r.
32 1995 Konferencja Naukowa : Współpraca badawcza Politechniki Świętokrzyskiej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi, 1-3 czerwca 1995
33 1996 IV Krajowe Sympozjum Pomiarów Magnetycznych, Kielce-Borków, 12-14 października 1994. Materiały pokonferencyjne
34 1997 V Krajowe Sympozjum Pomiarów Magnetycznych Kielce-Borków, 22-24 października 1994
35 2000 Seminarium Naukowe : Wybrane zagadnienia w elektrotechnice i elektronice, Kielce-Ameliówka, 29-31 maja 2000 r.
36 2000 Konferencja Naukowo-Techniczna : Modelowanie i sterowanie w elektrotermii
37 2000 XXXV-lecie Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
38 2000 VI Sympozjum "Energoelektronika w nauce i dydaktyce" (konferencja grantowa), Kielce, 21-23 września 2000 r.
39 2000 XII Krajowa Konferencja PNEUMA '2000 "Płynowe systemy zasilające, napędowe i sterujące", Kielce, 25-27 października 2000 r.
40 2002 Konferencja Naukowo-Techniczna : Modelowanie i sterowanie procesów elektrotermicznych
41 2004
42 2005
43 2005 Konferencja : Aktualne problemy w elektrotechnice i informatyce, Ameliówka, 17-18 czerwca 2005 r.