Dzisiaj jest:
poniedziałek, 2 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Karina, Gustaw, Stefan .

Powrót do listy

Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Seria Mechanika

Seria Mechanika ukazywała się w latach 1974-2006 - najpierw jako Zeszyty Naukowe Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Mechanika (1970-1973), a następnie jako Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika (1974-2006).

Linki do zeskanowanych spisów treści poszczególnych zeszytów znajdują się pod kolejnymi numerami.

Numer Rok Tytuł
1 1970
2 1971 Skrót pracy doc. dr inż. Leona Darmochwała pt. Usprawnienie procesu nauczania obróbki skrawaniem
3 1972
4 1972
5 1972 Analiza projektowania wykrojów oraz postulat rozkładu współczynników odkształcenia w miarę stygnięcia walcowanego pasma w poszczególnych przepustach / Ryszard Misiura
6 1974
7 1973 Praca doc. dr inż. Krzysztofa Kuli pt. Przepływ oleju przez poprzeczne łożysko ślizgowe skończonej długości
8 1975
9 1976
10 1976
11 1976 Analiza przemian strukturalnych i mechanizmu pękania stalowych form pod wpływem zmęczenia cieplnego w procesie odśrodkowego odlewania rur / Andrzej Weroński (praca habilitacyjna)
12 1977
13 1977 Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne : Zastosowanie elementów i układów pneumatycznych w przemyśle maszynowym, Kielce, 2-4 listopada 1977 r.
14 1978 Referaty wygłoszone na zebraniu naukowym Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn Komitetu Budowy Maszyn PAN, Kielce, 18 kwietnia 1978
15 1978
16 1978 Referaty wygłoszone na zebraniu naukowym Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn Komitetu Budowy Maszyn PAN, Radom, 30 maja 1978
17 1978 Sympozjum Problemy jakości technologicznej łożysk tocznych, Kielce, 12-13 czerwca 1978
18 1978
19 1979 Referaty wygłoszone na zebraniu naukowym Sekcji Eksploatacji Maszyn Komitetu Budowy Maszyn PAN, Kielce, 7-8 maja 1979
20 1979 Problemy jakości i niezawodności systemów technologicznych
21 1980
22 1980 Materiały Sesji Naukowej Wkład Politechniki Świętokrzyskiej w rozwój przemysłu regionu kieleckiego zorganizowanej z okazji 15 lecia Politechniki Świętokrzyskiej
23 1981 Materiały konferencji Zastosowanie układów pneumatycznych i elektronicznych w automatyzacji procesów technologicznych
24 1981
25 1981
26 1982 Dymienie silników z zapłonem samoczynnym oraz metody jego zmniejszenia / Ryszard Sobociński
27 1982
28 1983 Plastyczność stali ferrytyczno-perlitycznych / Elżbieta Ewa Wieczorek
29 1983 Oddziaływanie napromieniowania na stale konstrukcyjne w warunkach pracy reaktorów energetycznych / Mirosław Gajewski
30 1983 Ruch szczelin w ośrodku sprężysto-plastycznym / Andrzej Neimitz
31 1983 Postęp techniczny w rozwoju gospodarki regionu. Konferencja Naukowa Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 30 wrzesień - 1 październik 1983
32 1984 Gięcie i spawanie rur ze stali żarowytrzymałych / Stanisław Zdrodowski
33 1984
34 1985 Materiały konferencyjne Problemy wózków podnośnikowych
35 1985 Metoda bezpośredniego pomiaru natężenia dźwięku dla identyfikacji jego źródeł w realnych warunkach przemysłowych na tle innych metod / Teresa Kwiek-Walasiak
36 1985 Materiały konferencji Diagnostyka pojazdów i maszyn roboczych
37 1985 Materiały konferencyjne Mechanika procesów technologicznych
38 1985
39 1986 Rozpęczanie hydromechaniczne w zastosowaniu do kształtowania trójników i czwórników / Jacek Chałupczak
40 1987 II Konferencja Mechaniki procesów technologicznych pt. Mechanika pękania
41 1988 Rozpęczanie hydromechaniczne w zastosowaniu do kształtowania trójników i czwórników / Jacek Chałupczak
42 1988 Materiały konferencyjne Diagnostyka pojazdów i maszyn roboczych
43 1989
44 1989 Inżynieria Systemów Bioagrotechnicznych
45 1989 III Konferencja Mechaniki procesów technologicznych pt. Mechanika pękania
46 1991 Kształtowanie drgań w stanowiskowych badaniach symulacyjnych / Wacław Gierulski
47 1991 II Sympozjum Inżynierii Systemów Bioagrotechnicznych
48 1992
49 1993 VIII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Diagnostyka pojazdów i maszyn roboczych, Borków 1992
50 1993 IV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania
51 1994 Szkoła Letnia Inżynierii Powierzchni. Zbiór wykładów i komunikatów, Kielce 6-9 września 1993 r.
52 1994 Metoda modeli częściowych, jako podstawa tworzenia komputerowych systemów analizy dynamiki złożonych układów mechanicznych (Pojazdy samochodowe) / Tomasz Lech Stańczyk
53 1994 VI Letnia Szkoła Termodynamiki, Kielce 1-3 września 1994 r.
54 1995 Konferencja Naukowa Współpraca badawcza Politechniki Świętokrzyskiej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi, 1-3 czerwca 1995
55 1995 Konferencja Naukowa Współpraca badawcza Politechniki Świętokrzyskiej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi, 1-3 czerwca 1995
56 1995 V Krajowa Konferencja Mechaniki pękania, Mąchocice-Ameliówka 28-30 września 1995
57 1995 V Krajowa Konferencja Mechaniki pękania, Mąchocice-Ameliówka 28-30 września 1995
58 1995 Sympozjum Naukowo-Techniczne Problemy Ciepłownicze Miasta Kielce, Kielce, 28 listopada 1995
59 1995 Workshop on Dissipation in Physical Systems, Borków '95
60 1996 Konferencja Postęp w rozwoju łożysk tocznych Iskra-100
61/I 1996 HEAT '96 International Conference on Heat Transfer with Change of Phase, Kielce, Poland, December 8-10, 1996. Part I
61/II 1996 HEAT '96 International Conference on Heat Transfer with Change of Phase, Kielce, Poland, December 8-10, 1996. Part II
62 1997 VI Krajowa Konferencja Mechaniki pękania, Mąchocice-Ameliówka 22-24 września 1997
63/I 1997 VII Konferencja Naukowo-Techniczna Metrologia w technikach wytwarzania maszyn Kielce '97. Tom I
63/II 1997 VII Konferencja Naukowo-Techniczna Metrologia w technikach wytwarzania maszyn Kielce '97. Tom II
64/I 1998 Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, Kielce-Cedzyna, 18-19 lutego 1998. Część I
64/II 1998 Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, Kielce-Cedzyna, 18-19 lutego 1998. Część II
65 1997 XVIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Kielce-Ameliówka 16-20 września 1997. Część I
66 1998 Second Workshop on Dissipation in Physical Systems, September 1-3, 1997, Borków, Poland
67 1999
HEAT '99 The Second International Conference on Heat Transfer and Transport Phenomena in Multiphase Systems, Kielce, Poland, May 18-22, 1999
68/I 1999 VII Krajowa Konferencja Mechaniki pękania, Kielce-Cedzyna 23-25 września 1999. Tom I
68/II 1999 VII Krajowa Konferencja Mechaniki pękania, Kielce-Cedzyna 23-25 września 1999. Tom II
69 1999 Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne stale dla energetyki, Mąchocice-Ameliówka k. Kielc 3-5 października 1999
70 1999 Pierwsze wspólne seminarium Podsekcji Przepływów Wielofazowych Komitetu Mechaniki PAN oraz Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, Kielce, Politechnika Świętokrzyska, 22 października 1999
71 2000 II Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, Kielce, 9-10 lutego 2000 r.
72 2000 Konferencja Problemy metaloznawstwa w technice XXI wieku
73 2001 VIII Krajowa Konferencja Mechaniki pękania, Kielce-Cedzyna, 17-19 września 2001
74 2001 Konferencja Naukowo-Techniczna Terotechnologia urządzeń przepływowych
75 2001 II Szkoła Letnia Inżynierii Powierzchni : młodzi inżynierowie w integracji z Unią Europejską, Kielce-Ameliówka, 11-13 września 2001 r. Zbiór wykładów i komunikatów
76 2002 III Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, Kielce, 24-25 października 2002 r.
77 2003 The Third International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Baranów Sandomierski, Poland, June 24-27, 2002
78 2003 IX Krajowa Konferencja Mechaniki pękania, Kielce-Cedzyna, 14-17 wrześnie 2003
79 2004 IV Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, Kielce, 5-6 lutego 2004 r.
80 2004 Międzynarodowa Konferencja Naukowe aspekty bezpilotowych aparatów latających, Kielce-Cedzyna, 19-21 maja 2004 r.
81 2004 Third Workshop on Dynamic Problems in Anisotropic Solids
82 2005 III Szkoła Letnia Inżynierii Powierzchni, Kielce-Ameliówka, 23-25 września 2004 r. Zbiór wykładów i komunikatów
83 2005 Terotechnologia 2005. Materiały Sympozjum na ekspozycji METAL i CONTROL-TECH Targi-Kielce (28-30 X 2005)