Dzisiaj jest:
poniedziałek, 2 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Karina, Gustaw, Stefan .

Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej

Styczeń 2020

Witamy w pierwszym Informatorze w nowym 2020 roku i zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą Biblioteki.


Nowości w Bibliotece

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dn. 17 grudnia 2019 r. ogłosiło komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, natomiast w dn. 18 grudnia 2019 r. komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt). Nowy wykaz czasopism obejmuje 30404 czasopisma naukowe (wzrost o 1373 czasopisma w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.), w tym 1209 czasopism nowoprzyjętych do bazy Scopus lub baz WoS oraz 164 czasopisma nowoprzyjęte do bazy ERIH+, które uzyskały pozytywną ocenę KEN.

Wybrane nowe książki z bieżących zakupów

Więcej informacji o nowościach książkowych na stronie Biblioteki.


Najnowsze polecane czasopisma dostępne bezpłatnie w Internecie


Aktualności

Zapraszamy do korzystania z programu publikowania otwartego Springer oraz pilotażowego programu publikowania otwartego Elsevier. Od 1 stycznia 2020 r. program Springera działa z nową pulą 2133 artykułów na 2020 r., natomiast w Elsevierze od 1 stycznia 2020 r. działa program A wraz z nową pulą 1000 artykułów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki - Springer OA i Elsevier OA.

Testy

Jeszcze tylko do 17 stycznia 2020 r. pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Świętokrzyskiej mają dostęp testowy do platformy Project Muse w wersji Premium Collection zawierającej 687 tytułów czasopism z różnych dziedzin.

Zapraszamy do korzystania. Więcej informacji o testach na stronie Biblioteki.


Przypominamy!

Użytkownicy Biblioteki mogą otrzymać bezpłatnie dublety czasopism polskich i zagranicznych, znajdujących się w Oddziale Wydawnictw Ciągłych.

Aktualny wykaz dostępnych dubletów czasopism na stronie Biblioteki.


Politechnika Świętokrzyska Biblioteka Główna
al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7 25-314 KIELCE
tel. 41 3424-483 fax 41 3447-635
www: http://www.lib.tu.kielce.pl/