Dzisiaj jest:
poniedziałek, 2 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Karina, Gustaw, Stefan .

Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej

Luty 2020

Witamy w kolejnym numerze Informatora i zapraszamy do zapoznania się z bieżącą ofertą Biblioteki.


Aktualności

Szkolenie

W dniu 9 marca br. (poniedziałek) w budynku Rektoratu i Biblioteki Głównej w sali 34 (parter) w godzinach 9.00 - 10.00 odbędzie się szkolenie z zakresu obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX.

Szkolenie dotyczyć będzie funkcjonalności oraz zawartości LEX-a i będzie obejmowało swoim zakresem m.in.:

 • szybkie wyszukiwanie aktów prawnych, orzeczeń, komentarzy;
 • pracę z dokumentem m.in. szybkie odnajdywanie przepisu, określonej frazy w dokumencie, kopiowanie, drukowanie dokumentów;
 • możliwości personalizacji programu;
 • pracę z nowymi funkcjonalnościami;
 • prezentację nowych rozwiązań oraz zasobów.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Test

Od 24 lutego do 30 czerwca br. pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Świętokrzyskiej mają otwarty dostęp testowy do bazy danych firmy EBSCO - Applied Science & Technology Source Ultimate.

Applied Science & Technology Source Ultimate to baza danych w rozszerzonej wersji ULTIMATE z zakresu nauk ścisłych tzw. STEM czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Baza zawiera ponad 1350 czasopism pełnotekstowych, ponad 1130 czasopism pełnotekstowych recenzowanych naukowo oraz ponad 650 czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Science.

Tematyka bazy obejmuje: technikę lotniczą i kosmonautyczną, inżynierię rolniczą, sztuczną inteligencję, inżynierię chemiczną, informatykę, zasoby energii, genetykę, hydroponikę, inżynierię mechaniczną, farmakologię, robotykę, rozwój oprogramowania.

Zapraszamy do korzystania. Więcej informacji o testach na stronie Biblioteki.


Nowości w Bibliotece

Od stycznia 2020 roku wszystkie instytucje akademickie i naukowe w Polsce, w ramach licencji krajowej, poza dostępem online do pakietu podstawowego EBSCO składającego się z 16 baz danych, otrzymały również bezpłatny dostęp do projektu OpenDissertations - elektronicznej bazy prac dyplomowych i dysertacji.

Baza została dodana na platformę EBSCOhost Politechniki Świętokrzyskiej i jest dostępna ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej lub zgodnie z zasadami Dostępu do zasobów online z komputerów domowych.

Nowe czasopisma włączone do zbiorów Biblioteki


Najnowsze polecane czasopisma dostępne bezpłatnie w Internecie

 • Acta Energetica - kwartalnik wydawany przez ENERGA SA pod patronatem Politechniki Gdańskiej, poświęcony energetyce i elektroenergetyce oraz dziedzinom pokrewnym
 • Analit - czasopismo studenckie, wydawane przez Katedrę Chemii Analitycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Environment, Earth and Ecology - międzynarodowe czasopismo z zakresu nauk przyrodniczych, nauk społecznych, ekologii i ochrony środowiska
 • Przedsiębiorczość - Edukacja - półrocznik naukowy obejmujący tematykę szeroko pojętej przedsiębiorczości
 • Przegląd Prawa i Administracji - czasopismo ukazujące się od 1969 r., zamieszczające prace naukowe z dziedziny prawa, w tym także historii prawa oraz problematyki administracji i ekonomii
 • Studia nad Bezpieczeństwem - rocznik Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania publikujący oryginalne wyniki badań w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie

Przypominamy!

W 2020 r. Biblioteka PŚk nadal korzysta z zasobów konsorcjum Taylor & Francis. Pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Świętokrzyskiej mają dostęp do czasopism elektronicznych wchodzących w skład pakietu ST (Science & Technology) Library zawierającego 535 tytułów.

Dostęp do czasopism Taylor & Francis jest możliwy ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej lub zgodnie z zasadami Dostępu do zasobów online z komputerów domowych.

Więcej informacji na stronie Biblioteki.


Politechnika Świętokrzyska Biblioteka Główna
al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7 25-314 KIELCE
tel. 41 3424-483 fax 41 3447-635
www: http://www.lib.tu.kielce.pl/