Dzisiaj jest:
poniedziałek, 2 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Karina, Gustaw, Stefan .

Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej

Grudzień 2020

Witamy w ostatnim numerze Informatora w 2020 roku i zachęcamy do zapoznania się z bieżącą ofertą Biblioteki.


Aktualności

W dniach od 30 listopada do 23 grudnia 2020 r. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.

Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w siedzibie Uczelni mają tylko pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Świętokrzyskiej. Osobom trzecim spoza wspólnoty Uczelni poleca się korzystanie z zasobów udostępnianych elektronicznie pod adresem http://lib.tu.kielce.pl. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania ze zbiorów na terenie Biblioteki może jednocześnie przebywać do 40 osób (z wyłączeniem bibliotekarzy)

W dniach od 24 grudnia do 27 grudnia 2020 r. Biblioteka jest NIECZYNNA.

Aktualne komunikaty o zasadach funkcjonowania usług bibliotecznych znajdują się na stronie głównej Biblioteki:

http://lib.tu.kielce.pl

Prosimy o zapoznanie się z zasadami dostępu do zasobów online z komputerów domowych, co umożliwi korzystanie z zasobów licencyjnych poza Uczelnią.


Nowości w Bibliotece

Nowe bazy danych w ofercie Biblioteki:

  • Academic Research Source - multidyscyplinarna baza danych EBSCO, oferująca dostęp do zbioru ponad 190 000 książek elektronicznych oraz 5 000 pełnotekstowych czasopism. Tematyka bazy obejmuje między innymi: nauki medyczne, nauki przyrodnicze, psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, pomoce w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, biznes i ekonomię, chemię, informatykę, inżynierię. Baza jest dostępna w dwóch kolekcjach:
  • IBUK Libra - platforma zawierająca bazę polskich książek o tematyce technicznej, związanej z kierunkami kształcenia na Uczelni. Czytanie książek w serwisie IBUK Libra odbywa się poprzez przeglądarkę WWW. Dla pracowników, doktorantów i studentów PŚk jest dostępnych ponad 270 tytułów. Więcej informacji o korzystaniu z IBUK Libra na stronie Biblioteki.

Najnowsze polecane czasopisma dostępne bezpłatnie w Internecie

  • Acta Innovations - kwartalnik publikujący recenzowane oryginalne artykuły badawcze, krótkie komunikaty, przeglądy i prace opiniotwórcze w obszarach energetyki, technologii żywności, inżynierii środowiska i ekonomii
  • Archiwum Wiedzy Inżynierskiej - czasopismo obejmujące całość zagadnień i problemów inżynierskich, dedykowane młodym pracownikom nauki
  • Badania Nieniszczące i Diagnostyka - czasopismo naukowo-techniczne wydawane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP
  • Journal of Applied Materials Engineering (poprz. Prace Instytutu Odlewnictwa) - kwartalnik z zakresu inżynierii materiałowej tworzyw i materiałów odlewniczych, analizy procesów krzepnięcia i krystalizacji stopów, wspomagania komputerowego z zakresu konstrukcji odlewów i modelowania procesów odlewniczych, a także korozji materiałów
  • Journal of TransLogistics - czasopismo zawierające artykuły napisane przez studentów studiujących logistykę i transport, wydawane przez Koło Naukowe Logistics działające na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej
  • Modern Engineering - czasopismo naukowo-techniczne działające od 2015 roku, powstałe z inicjatywy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.
  • Problemy Nauk Stosowanych - czasopismo Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie, zawierające artykuły naukowe i popularnonaukowe z zakresu nauk informatycznych i mediów, nauk podstawowych i technicznych, nauk medycznych i biotechnicznych oraz nauk humanistycznych i społecznych

Przypominamy!

Tylko do 31 grudnia br. można korzystać z zasobów konsorcjum Taylor & Francis. Pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Świętokrzyskiej mają dostęp do czasopism elektronicznych wchodzących w skład pakietu ST (Science & Technology) Library zawierającego 535 tytułów.

Dostęp do czasopism Taylor & Francis jest możliwy ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej lub zgodnie z zasadami Dostępu do zasobów online z komputerów domowych.

Więcej informacji na stronie Biblioteki.


Politechnika Świętokrzyska Biblioteka Główna
al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7 25-314 KIELCE
tel. 41 3424-483 fax 41 3447-635
www: http://www.lib.tu.kielce.pl/