Dzisiaj jest:
poniedziałek, 2 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Karina, Gustaw, Stefan .

Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej

Styczeń 2021

Witamy w kolejnym numerze Informatora i zachęcamy do zapoznania się z bieżącą ofertą Biblioteki.


Aktualności

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.

Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w siedzibie Uczelni mają tylko pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Świętokrzyskiej. Osobom trzecim spoza wspólnoty Uczelni poleca się korzystanie z zasobów udostępnianych elektronicznie pod adresem http://lib.tu.kielce.pl. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania ze zbiorów na terenie Biblioteki może jednocześnie przebywać do 40 osób (z wyłączeniem bibliotekarzy)

Aktualne komunikaty o zasadach funkcjonowania usług bibliotecznych znajdują się na stronie głównej Biblioteki:

http://lib.tu.kielce.pl

Prosimy o zapoznanie się z zasadami dostępu do zasobów online z komputerów domowych, co umożliwi korzystanie z zasobów licencyjnych poza Uczelnią.

Szkolenie EBSCO dla Politechniki Świętokrzyskiej

Biblioteka Główna oraz firma EBSCO zapraszają na szkolenie z efektywnego wyszukiwania materiałów naukowych dostępnych na uczelni. Podczas omawiania dostępnych zasobów szczególna uwaga zostanie poświęcona zakupionej przez BG na 2021 r. bazie Academic Research Source, która stanowi bogate źródło czasopism naukowych oraz blisko 200.000 e-książek.

Odkrywanie zasobów naukowych EBSCO
Prowadząca: Urszula Nowicka (EBSCO)
Data: wtorek, 26 stycznia 2021
Godzina: 10:30 - 12:00

Więcej informacji o szkoleniu na stronie Biblioteki.

Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2021

W dniu 14 stycznia 2021 ICM opublikował komunikat o licencjach i programach publikowania otwartego. Dotychczasowe programy są kontynuowane, a szczegółowe informacje o publikowaniu otwartym znajdują się w informatorze o programach.


Nowości w Bibliotece

Nowe bazy danych w ofercie Biblioteki:

  • Academic Research Source - multidyscyplinarna baza danych EBSCO, oferująca dostęp do zbioru ponad 190 000 książek elektronicznych oraz 5 000 pełnotekstowych czasopism. Tematyka bazy obejmuje między innymi: nauki medyczne, nauki przyrodnicze, psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, pomoce w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, biznes i ekonomię, chemię, informatykę, inżynierię. Baza jest dostępna w dwóch kolekcjach:
  • IBUK Libra - platforma zawierająca bazę polskich książek o tematyce technicznej, związanej z kierunkami kształcenia na Uczelni. Czytanie książek w serwisie IBUK Libra odbywa się poprzez przeglądarkę WWW. Dla pracowników, doktorantów i studentów PŚk jest dostępnych ponad 270 tytułów. Więcej informacji o korzystaniu z IBUK Libra na stronie Biblioteki.

Najnowsze polecane czasopisma dostępne bezpłatnie w Internecie

  • Instal - miesięcznik obejmujący tematycznie instalacje i sieci: ciepłownicze, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe; dostęp do artykułów posiadających numer DOI
  • Inżynier Budownictwa - czasopismo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przeznaczone dla inżynierów i techników wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
  • Rynek Instalacyjny - specjalistyczny miesięcznik adresowany do projektantów instalacji, instalatorów, kadry naukowej uczelni technicznych oraz branżowych firm produkcyjnych i handlowych; dostęp do artykułów merytorycznych opublikowanych od 2008 roku
  • TASK Quarterly - kwartalnik prezentujący artykuły dotyczące wykorzystania technologii informatycznej do rozwiązywania istotnych problemów w nauce i inżynierii

Przypominamy!

W ramach krajowych licencji akademickich dla pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Świętokrzyskiej w 2021 r. dostępne są bazy:

Szczegółowe informacje o zawartości baz znajdują się na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz Biblioteki Głównej PŚk.


Politechnika Świętokrzyska Biblioteka Główna
al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7 25-314 KIELCE
tel. 41 3424-483 fax 41 3447-635
www: http://www.lib.tu.kielce.pl/