Dzisiaj jest:
poniedziałek, 2 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Karina, Gustaw, Stefan .

Ocena parametryczna jednostek naukowych:

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Master Journal List ("Lista filadelfijska")

Polska strona Web of Science Group

Index Copernicus International

Konstytucja dla Nauki


Polska Bibliografia Naukowa to portal gromadzący informacje dotyczące czasopism naukowych oraz publikacji autorstwa polskich naukowców. Portal ten jest częścią Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Obecnie głównymi zadaniami Polskiej Bibliografii Naukowej są:

  • obsługa systemu ankiety czasopisma
  • utrzymanie listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykaz czasopism naukowych prenumerowanych w 2021 r. przez poszczególne Wydziały Politechniki Świętokrzyskiej wraz z punktacją przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Edukacji w wykazie czasopism naukowych 2021 (komunikat z dn. 9 lutego 2021 r. oraz komunikat z dn. 18 lutego 2021 r.)


 

Wydział Budownictwa i Architektury

Tytuł czasopisma ISSN Punktacja
Cement Wapno Beton 1425-8129 40
Drogownictwo 0012-6357
Inżynieria i Budownictwo 0021-0315
Materiały Budowlane 0137-2971
Mosty 1896-7663
Polimery 0032-2725 40
Przegląd Budowlany 0033-2038
Renowacje i Zabytki 1643-2029

 

Journal of Urban Technology 1063-0732 100

do góry strony

 

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Tytuł czasopisma ISSN Punktacja
Chłodnictwo i Klimatyzacja 1425-9796
Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 0137-3676
Gaz Woda i Technika Sanitarna 0016-5352
Geodesy and Cartography 2080-6736 20
Geodeta 1234-5202
Gospodarka Wodna 0017-2448
Instal 1640-8160 20
Przegląd Geodezyjny 0033-2127
Rynek Energii 1425-5960 40
Rynek Instalacyjny 1230-9540

do góry strony

 

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Tytuł czasopisma ISSN Punktacja
Archive of Mechanical Engineering 0004-0738 20
Auto Expert 1234-480X
Auto Moto Serwis 1231-0131
Hutnik Wiadomości Hutnicze 1230-3534
Inżynieria Materiałowa 0208-6247
Inżynieria Powierzchni 1426-1723
Mechanik 0025-6552
Metrology and Measurement Systems 0860-8229 100
Nowa Technika Wojskowa 1230-1655
Obróbka Metalu 2081-7002
Ochrona przed Korozją 0473-7733 20
Paragraf na Drodze 1505-3520
Pomiary Automatyka Robotyka 1427-9126 20
Przegląd Komunikacyjny 0033-2232
Przegląd Mechaniczny 0033-2259
Przegląd Spawalnictwa 0033-2364
Raport Wojsko, Technika, Obronność 1429-270X
Rudy i Metale Nieżelazne 0035-9696
Samochody Specjalne 1428-5495
Transport Miejski i Regionalny 1732-5153
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 1899-5489
Tribologia : teoria i praktyka 0208-7774 20

 

Journal of Applied Mechanics. Transactions of the ASME 0021-8936 70
Journal of Heat Transfer. Transactions of the ASME 0022-1481 70
Journal of Tribology. Transactions of the ASME 0742-4787 100
Measurement Science and Technology 0957-0233 70

do góry strony

 

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Tytuł czasopisma ISSN Punktacja
Annales Polonici Mathematici 0066-2216 70
Controlling i Zarządzanie 2392-0157
Ekonomista 0013-3205 40
Logistyka 1231-5478
Problemy Jakości 0137-8651
Przegląd Organizacji 0137-7221
Zarządzanie Przedsiębiorstwem 1643-4773

do góry strony

 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Tytuł czasopisma ISSN Punktacja
Archives of Control Sciences 1230-2384 100
Archives of Electrical Engineering 1427-4221 40
Elektro Info 1642-8722
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania 0033-2089
Energetyka 0013-7294
Przegląd Elektrotechniczny 0033-2097 20
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne 1230-3496
Wiadomości Elektrotechniczne 0043-5112

do góry strony